O FUNDACJI

Fundacja Entropia jest wyspecjalizowaną organizacją strażniczą podejmującą działania na rzecz ochrony praw i wolności obywateli w społeczeństwie cyfrowym.

Aktualnie, w związku z wejściem w życie europejskich przepisów dot. ochrony danych osobowych zajmujemy się szeroko rozumianym procesem wdrażania RODO w przedsiębiorstwach.

Cele statutowe Fundacji

Fundacja ENTROPIA została stworzona przez społecznie zaangażowanych prawników i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000515621 (data wpisu: 9 lipca 2014 roku). Siedziba Fundacji mieści się w Jaworznie (ul. Kopernika 6). Wszystkie aktualne informacje uzyskać można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podstawowymi celami statutowymi Fundacji są:

  1. Ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych.
  2. Podejmowanie inicjatyw społecznych oraz działań edukacyjno – oświatowych dla zwiększenia świadomości obywateli na temat cyfrowej tożsamości oraz cyfrowej transformacji przestrzeni miejskiej.

Skład osobowy Fundacji

W skład Zarządu Fundacji wchodzą prawnicy specjalizujący się w ochronie danych osobowych:

  • Michał Bernacki – Prezes Zarządu:

prawnik pracujący w sektorze publicznym z uprawnieniami detektywa, który ukończył dodatkowo studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Jagiellońskim;

  • Paweł Zawartka – Członek Zarządu:

krakowski adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym w prawie spółek, ochrony danych oraz nowych technologii, prowadzący blog o tematyce prawniczej pod adresem www.maszprawo.edu.pl

  • Krzysztof Kijewski – Członek Zarządu:

radca prawny (po zdanym egzaminie radcowskim, przed złożeniem ślubowania), który w kancelarii zajmuje się tematyką praw autorskich oraz cywilnoprawną ochroną danych osobowych i dóbr osobistych.

W Fundacji działa organ nadzorczy – Rada Fundacji, której członkami są niezależni eksperci, specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych:

  • Łukasz Dziedzic, specjalista ochrony danych osobowych w TAURON WYDOBYCIE S.A., który ukończył m.in. szkolenie z ochrony danych osobowych organizowane przez Instytut Ochrony Danych Osobowych, którego członkiem jest m.in. były – kilkunastoletni – zastępca GIODO oraz prawnicy, którzy biorą udział w pracach nad polską ustawą o ochronie danych osobowych; osoba z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń BHP;

  • Karol Blacha, aplikant adwokacki zajmujący się w kancelarii prawnokarnymi aspektami ochrony danych osobowych;
  • Anna Batko.

 

Nowa strona fundacji funkcjonuje od 29 kwietnia 2018 roku.