O FUNDACJI

Fundacja Entropia jest wyspecjalizowaną organizacją strażniczą podejmującą działania na rzecz ochrony praw i wolności obywateli w społeczeństwie cyfrowym. Została ona stworzona przez społecznie zaangażowanych prawników i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000515621 (data wpisu: 9 lipca 2014 roku). Od początku działalności siedziba Fundacji mieści się w Jaworznie (ul. Kopernika 6). Wszystkie aktualne informacje uzyskać można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podstawowymi celami statutowymi Fundacji są:

1) Ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych;

2) Podejmowanie inicjatyw społecznych oraz działań edukacyjno-oświatowych dla zwiększenia świadomości obywateli na temat cyfrowej tożsamości oraz cyfrowej transformacji przestrzeni miejskiej.

W pierwszym roku działalności Fundacja zrealizowała ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP projekt pod nazwą „Z ludźmi wśród kamer”. Zespół Fundacji dążył do zbadania wpływu monitoringu miejskiego na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Program zaangażował wielu wolontariuszy i doprowadził do powstania interaktywnej mapy kamer oraz raportu.

W późniejszym czasie fundacja nadzorowała proces uchwalania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w skrócie RODO).

Bezpośrednio przed wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych Fundacja rozpoczęła internetową akcję zwiększania świadomości prawnej obywateli poprzez cykl artykułów specjalistycznych objaśniających istotę nowych obowiązków powstałych na gruncie RODO. W tym celu Fundacja własnymi środkami oraz zaangażowaniem jej członków stworzyła dedykowaną stronę pod adresem: www.fundacjaentropia.pl. Prezentowana w ten sposób wiedza jest całkowicie darmowa.

Fundacja podjęła także inicjatywę, w ramach której prowadzi nieodpłatne audyty w zakresie zgodności procedur w przedsiębiorstwach z nowymi przepisami. Z tej formy pomocy skorzystało już przeszło 100 podmiotów z województwa śląskiego oraz małopolskiego.

Niezależnie od powyższego członkowie fundacji zajmują się wdrażaniami RODO na zasadach komercyjnych. Oferta w tym zakresie została podzielona na 3 segmenty:

  1. przygotowanie dokumentacji;
  2. szkolenia;
  3. przejęcie funkcji Inspektora Danych Osobowych.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą prawnicy specjalizujący się w ochronie danych osobowych:

  • Michał Bernacki – Prezes Zarządu:

prawnik pracujący w sektorze publicznym z uprawnieniami detektywa, który ukończył dodatkowo studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Jagiellońskim;

  • Paweł Zawartka – Członek Zarządu:

krakowski adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym w prawie spółek, ochrony danych oraz nowych technologii, prowadzący blog o tematyce prawniczej pod adresem www.maszprawo.edu.pl

  • Krzysztof Kijewski – Członek Zarządu:

radca prawny (po zdanym egzaminie radcowskim, przed złożeniem ślubowania), który w kancelarii zajmuje się tematyką praw autorskich oraz cywilnoprawną ochroną danych osobowych i dóbr osobistych.

W Fundacji działa organ nadzorczy – Rada Fundacji, której członkami są niezależni eksperci, specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych:

  • Łukasz Dziedzic, specjalista ochrony danych osobowych w TAURON WYDOBYCIE S.A., który ukończył m.in. szkolenie z ochrony danych osobowych organizowane przez Instytut Ochrony Danych Osobowych, którego członkiem jest m.in. były – kilkunastoletni – zastępca GIODO oraz prawnicy, którzy biorą udział w pracach nad polską ustawą o ochronie danych osobowych; osoba z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń BHP;

  • Karol Blacha, aplikant adwokacki zajmujący się w kancelarii prawnokarnymi aspektami ochrony danych osobowych;

  • Anna Batko.

 

Nowa strona fundacji funkcjonuje od 29 kwietnia 2018 roku.