O FUNDACJI

Fundacja Entropia jest wyspecjalizowaną organizacją strażniczą podejmującą działania na rzecz ochrony praw i wolności obywateli w społeczeństwie cyfrowym.

Dlaczego Entropia?

Entropia oznacza chaos. Uważamy, że w dzisiejszym świecie procesowi rozpadu na ogromną skalę ulegają informacje. Rozwój Internetu, portale społecznościowe, systemy profilowania, miejskie sieci monitoringu wizyjnego czy nowoczesne rządowe programy inwigilacji sprawiają, że wszędzie zastawiamy swój ślad. Pozyskiwanie informacji stało się proste, niosąc ze sobą poważne zagrożenia dla podstawowych wolności obywateli.

Z pomocą nie wydają się przychodzić przepisy prawa – nie nadążają za rozwojem technik oraz narzędzi wykorzystywanych do nadzorowania obywateli. Obecne regulacje nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony praw i wolności człowieka w świecie nowych technologii. Od 2014 r. ENTROPIA jest zaangażowana w proces stanowienia prawa a jej członkowie i eksperci biorą udział w licznych szkoleniach i konferencjach na temat wyzwań i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego.

W obszarze naszych zainteresowań znajduje się ochrona dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych, monitoring wizyjny oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo w sieci.

Aktualnie, w związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych, zajmujemy się wdrażaniem RODO w przedsiębiorstwach. Naszą ofertę w tym zakresie można znaleźć pod tym adresem. Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio przez pocztę e-mail na adres: konakt@fundacjaentropia.pl

 

Cele statutowe Fundacji

Fundacja ENTROPIA została stworzona przez społecznie zaangażowanych prawników i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000515621 (data wpisu: 9 lipca 2014 roku). Siedziba Fundacji mieści się w Jaworznie (ul. Kopernika 6). Wszystkie aktualne informacje uzyskać można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Fundacja ENTROPIA powstała, aby nauczyć mądrego korzystania z nowoczesnych technologii, bezpiecznego poruszania się w Internecie oraz stać na straży wolności i praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym. Podstawowymi celami statutowymi Fundacji są:

  1. Ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych.
  2. Podejmowanie inicjatyw społecznych oraz działań edukacyjno – oświatowych dla zwiększenia świadomości obywateli na temat cyfrowej tożsamości oraz cyfrowej transformacji przestrzeni miejskiej.

 

Skład osobowy Fundacji

W skład Zarządu Fundacji wchodzą prawnicy specjalizujący się w ochronie danych osobowych:

  • Michał Bernacki – Prezes Zarządu:

prawnik pracujący w sektorze publicznym z uprawnieniami detektywa, który ukończył dodatkowo studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Jagiellońskim;

  • Paweł Zawartka – Członek Zarządu:

krakowski adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym w prawie spółek, ochrony danych oraz nowych technologii, prowadzący blog o tematyce prawniczej pod adresem www.maszprawo.edu.pl

  • Krzysztof Kijewski – Członek Zarządu:

radca prawny (po zdanym egzaminie radcowskim, przed złożeniem ślubowania), który w kancelarii zajmuje się tematyką praw autorskich oraz cywilnoprawną ochroną danych osobowych i dóbr osobistych.

 

W Fundacji działa organ nadzorczy – Rada Fundacji, której członkami są niezależni eksperci, specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych:

  • Łukasz Dziedzic, specjalista ochrony danych osobowych w TAURON WYDOBYCIE S.A., który ukończył m.in. szkolenie z ochrony danych osobowych organizowane przez Instytut Ochrony Danych Osobowych, którego członkiem jest m.in. były – kilkunastoletni – zastępca GIODO oraz prawnicy, którzy biorą udział w pracach nad polską ustawą o ochronie danych osobowych; osoba z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń BHP;
  • Karol Blacha, aplikant adwokacki zajmujący się w kancelarii prawnokarnymi aspektami ochrony danych osobowych;
  • Anna Batko.

 

 

 

Nowa strona fundacji funkcjonuje od 29 kwietnia 2018 roku.