OFERTA RODO

RODO

Autorski projekt fundacji zainicjowany w 2016 roku skierowany do małych, średnich i dużych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach projektu podejmowane są działania zmierzające do zrealizowania celu krótkoterminowego jakim jest dostosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO oraz celu długoterminowego – stworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeństwa informacji.

Pakiety wdrożeniowe:

Pakiet podstawowy – srebrny Pakiet rozszerzony – złoty Pakiet pełny – diamentowy
W ramach tego pakietu specjalista fundacji:

1) przeprowadza audyt otwarcia prowadzący do ustalenia jakie procesy przetwarzania zachodzą w firmie i dokonuje wstępnej oceny poziomu bezpieczeństwa informacji.

2) sporządza kompletną, dedykowaną dokumentację RODO w oparciu o uzyskane informacje;

3) przeprowadza wstępne szkolenie wyznaczonego pracownika kładąc szczególny nacisk na omówienie przekazywanych dokumentów.

Cały pakiet srebrny, a dodatkowo usługa:

Bieżącego Wsparcia IOD

(w ramach tego pakietu zainteresowany otrzymuje do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od podjęcia współpracy 12 godzin pracy specjalisty fundacji. Godziny można wykorzystać np. w razie potrzeby usunięcia skutków wystąpienia incydentu bezpieczeństwa (wyciek danych), czy gwarantując sobie obecność specjalisty w czasie kontroli organu nadzorczego lub uzyskania porady prawnej z zakresu ochrony danych osobowych.

Cały pakiet srebrny, a dodatkowo usługa:

Przejęcia funkcji IOD

(w ramach tego pakietu ekspert fundacji przejmuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych i odpowiada za wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony danych w Przedsiębiorstwie. W zakresie jego obowiązków jest m.in. nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych; prowadzenie cyklicznych szkoleń pracowników; opiniowanie umów pod względem ich zgodności z RODO; obsługa incydentów bezpieczeństwa; pełnienie roli punktu kontaktowego z organem nadzorczym.

Dodatkowe usługi.

Przedsiębiorcom którzy dokonali wdrożenia własnymi środkami proponujemy skorzystanie z dostępnych usług specjalistycznych

Outsourcing IOD – w ramach tej usługi ekspert fundacji samodzielnie sprawuje funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie za miesięcznym wynagrodzeniem (umowa min. na 12 miesięcy) Kontrola UODOw ramach tej usługi zapewniamy przygotowanie Kadry do kontroli ze strony Urzędu, w tym weryfikację, czy wszystkie obowiązki wynikające z RODO są z powodzeniem realizowane. Możemy również asystować lub bezpośrednio reprezentować Firmę w trakcie kontroli.
Bieżące Wsparcie IODelastyczny model współpracy polegający na świadczeniu bieżącej pomocy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych w ramach wykupionego pakietu godzin odnawialnego co miesiąc, który w zależności od potrzeb można poszerzać, lub zmniejszać. Analiza ryzyka – specjaliści fundacji dokonują analizy i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w celu wykazania przed Organem Nadzorczym, iż wszystkie procesy są proporcjonalne i zachowują zasady privacy by default oraz privacy by design.
Szkolenia – specjaliści fundacji oferują szeroki wachlarz szkoleń oraz warsztatów z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Do wyboru m.in. szkolenie wprowadzające; specjalistyczne oraz warsztaty dla pracowników. DPIA – w ramach tego procesu, specjalista fundacji opisuje proces przetwarzania oraz ocenia jego konieczność i adekwatność w celu wykazania, że podjęto odpowiednie środki zabezpieczające dla zapewnienia przestrzegania przepisów RODO.