DOKUMENTACJA RODO

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Dokumentacja zgodna z europejskimi przepisami RODO nie ma z góry określonej nazwy oraz struktury. Administrator danych osobowych samodzielnie ocenia jakie dokumenty powinien przygotować, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych w Firmie.

Działając w oparciu o autorską metodę, opracowaliśmy zestaw dokumentów, który poprzez funkcjonalność wszystkich zapisów tworzy nowoczesny, spójny system ochrony danych osobowych. Nasza koncepcja, dzięki swojej uniwersalności została doceniona zarówno przez podmioty sektora prywatnego jak i publicznego.

dokumenty RODO

Poniżej przedstawiamy wybrane dokumenty, wraz z ich krótką charakterystyką:
 

Polityka ochrony danych Pierwszy dokument ramowy. Zawiera generalne zasady postępowania z danymi osobowymi w Firmie. 
Wykaz środków technicznych i organizacyjnych Uszczegółowienie Polityki Ochrony Danych zawierające wykaz odpowiednio dobranych zabezpieczeń o charakterze organizacyjno – technicznym. 
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych Pierwszy dokument dla pracowników, którzy zostali upoważnieni przez Pracodawcę (Administratora Danych Osobowych) do przetwarzania w jego imieniu danych osobowych. 
Wzór oświadczenia i zobowiązania osoby przetwarzającej dane Drugi dokument dla pracowników, którzy zostali upoważnieni przez Pracodawcę (Administratora Danych Osobowych) do przetwarzania w jego imieniu danych osobowych. 
Procedura zarządzania systemami informatycznymi Drugi dokument o charakterze systemowym. Zawiera generalne zasady postepowania z danymi osobowymi w Firmie, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w wykorzystaniem systemów informatycznych
Podstawowe zasady bezpieczeństwa IT dla użytkowników Uszczegółowienie procedury zarządzania systemami informatycznymi regulujące kwestie postepowania ze sprzętem komputerowym
Rejestr czynności przetwarzania Zdefiniowane procesy przetwarzania danych osobowych w Firmie – ubrane w czytelne zbiory (np. rejestr klientów, rejestr kontrahentów i inne)
Rejestr naruszeń Rejestr przygotowany na wypadek, gdyby doszło do naruszenia danych osobowych w Firmie 
Załącznik do rejestru naruszeń – wzór zgłoszenia incydentu Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy incydent naruszenia bezpieczeństwa należy zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godzin od momentu jego stwierdzenia (wykrycia)
Umowa powierzenia danych osobowych Projekt umowy, którą Administrator danych winien zawrzeć z każdym podmiotem, któremu powierza dane osobowe (np. biurem księgowym, firmą bhp)
Rejestr kategorii czynności (tylko dla podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Administratora) Rejestr zawierający wykaz czynności, które podmiot przetwarzający dane (tzw. procesor) podejmuje w odniesieniu do danych, które otrzymuje od innego podmiotu
Informacja na temat monitoringu wizyjnego (tylko dla podmiotów, które posiadają monitoring)  

Zawiera podstawowe informację, jakie Administrator danych obowiązany jest zawrzeć w miejscu zainstalowania kamery

 

 Klauzule informacyjne Realizują jeden z podstawowych obowiązków ciążących na Administratorze danych jakim jest wypełnienie tzw. „obowiązku informacyjnego”. Klauzule będą różnić się od siebie w zależności od kategorii podmiotów  do których są adresowane (klauzule dla klientów indywidualnych, kontrahentów, pracowników itp.)
Polityka prywatności
Podstawowy dokument w działalności internetowej zawierający informację wymaganych ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz RODO
Polityka plików cookies
Dokument informujący o stosowanych technologiach do pozyskiwania informacji na temat aktywności użytkowników

 

Wśród zadowolonych klientów znajdują się m.in.:

JARZYNA TRANS SATIM POLSTYR INVETTE
AUTO KRÓL GTR INT TRAVEL MM PIONIER

 

Zainteresowanych sporządzeniem dedykowanej dokumentacji RODO zachęcamy do kontaktu:

 

drogą mailową pod adresem:

kontakt@fundacjaentropia.pl lub rodo@fundacjaentropia.pl

telefonicznie:

790 494 135 (Paweł Zawartka)

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach. (wymagane)