SZKOLENIA

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
 

SZKOLENIA RODO

Aktualnie proponujemy:

  1. RODO w firmie. Wdrożenie, zapewnienie i utrzymanie zgodności (8h)

Jest to podstawowe szkolenie z zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO. Prowadzone w przystępnej formie, której efektem jest przedstawienie kluczowych zagadnień osobom przetwarzającym dane osobowe w firmie. Na życzenie klienta, szkolenie może zostać rozszerzone o moduł specjalistyczny poświęcony ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz analizie ryzyka.

Ramowy plan szkolenia z podziałem na bloki tematyczne:

I. Wstęp i źródła prawa, czyli jak czytać RODO
– omówienie znaczenia reformy ochrony danych osobowych;
II. Podstawowe pojęcia i informacje

– omówienie najważniejszych definicji w RODO, “zwykłe” oraz “szczególne kategorie danych”, dane biometryczne, warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO, Administrator Danych Osobowych, Podmiot Przetwarzający, case studies;
III. Zasady przetwarzania danych osobowych
– omówienie zasady legalności, celowości i minimalizmu, integralności i poufności oraz rozliczalności w przetwarzaniu danych osobowych według RODO, wyjaśnienie pojęcia retencji danych, omówienie zasady “privacy by design oraz “privacy by default” i ich praktyczne zastosowanie;
IV. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
– czyli omówienie sposobu postepowania z żądaniami osób, których dane przetwarzamy (prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, do sprostowania, prawo do uzyskania kopii, prawo do wniesienie skargi i in.);
V. Obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzającego, współadministrowanie danymi osobowymi
– omówienie roli Administratora danych, Podmiotu Przetwarzającego oraz osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych w procesie przetwarzania danych, opracowanie i omówienie umowy powierzenia danych osobowych;
VI. Obowiązek informacyjny
– kiedy powstaje i kogo dotyczy tzw. obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych, obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych nie od osoby, której te dane dotyczą, praktyczny przykład klauzuli informacyjnej z omówieniem (pełna i skrócona forma) – praktyczne wskazówki spełnienia obowiązku względem klientów i kontrahentów;
VII. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
– Techniczne i Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych, wybór środków w ujęciu praktycznym, pseudonimizacja oraz metody szyfrowania danych, analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych, ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPiA) – w jakich sytuacjach jest wymagana?;
VIII. Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania
– kiedy i jak prowadzić w/w rejestry, obowiązkowe elementy rejestrów, wyjaśnienie różnic pomiędzy nimi, praktyczne przykłady rejestrów wraz z omówieniem;
IX. Naruszenia ochrony danych osobowych
– identyfikacja zagroźeń dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz omówienie procedury zgłoszenia incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin), prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych, case studies;
X. KadRODO, czyli RODO dla Działu Kadr
– omówienie zmian w kodeksie pracy, rekrutacja zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych, zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych; monitoring wizyjny w miejscu pracy;
XI. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer)
– omówienie funkcji IOD w firmie, zasady powoływania na stanowisko Inspektora Ochrony Danych;
XII. Głos publiczności
– pytania uczestników, dyskusja,

2. Ochrona Danych Osobowych i Bezpieczeństwo Informacji (6h)

Praktyczne warsztaty dla pracowników poświęcone tematyce bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy oraz Internecie. W programie m.in kodeks dobrych praktyk RODO w biurze – case studies, a także phising i cyberstalking, pharming, kradzież tożsamości oraz sposoby pozyskiwania danych przez znane aplikacje randkowe jak np. tinder. Przykłady z życia i praktyczne wskazówki na temat tego, jak ochronić się przed byciem ofiarą przestępstwa w Internecie.

3. Przygotowanie do kontroli  UODO

Szkolenie dedykowane dla osób odpowiedzialnych za procesy przetwarzania danych osobowych w instytucji. Zakres szkolenia ustalany indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb.

——————

Wszystkie szkolenia RODO prowadzone są przez wykwalifikowane osoby z zespołu ds. wdrażania RODO – specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Koszt szkolenia RODO to tylko 249 zł od osoby. Przy większych grupach istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zainteresowanych szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

drogą mailową pod adresem:

kontakt@fundacjaentropia.pl

telefonicznie:

790 494 135 (Paweł Zawartka)

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach. (wymagane)

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ENTROPIA (ul. Kopernika 6, 43-600 Jaworzno). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.