doraźne wsparcie IOD

WSPARCIE IOD

Wsparcie IOD – nowy model współpracy

Jak pokazuje praktyka rynkowa, wiele podmiotów gospodarczych decyduje się na powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, mimo że RODO nie nakłada na nie takiego obowiązku. Abstrahując od motywów jakimi kierują się zarządzający ów podmiotami, opisana praktyka…