IOD

inspektor ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych (IOD) to nowa instytucja, która została powołana do życia na mocy RODO. Generalnie można powiedzieć, że Inspektor Ochrony Danych wstępuje na miejsce Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Warto jednak wiedzieć, że kompetencje…