procedury AML w biurze rachunkowym

biuro rachunkowe AML

Biuro rachunkowe AML

Ustawa AML wprowadza szereg nowych obowiązków dla biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.