MONEY PROGRES – niepokojące sygnały

MONEY PROGRES

Jako fundacja strażnicza otrzymaliśmy niepokojące sygnały w sprawie spółki MONEY PROGRES sp. z o.o. z Jaworzna. Klienci informują nas o stratach finansowych sięgających kilkudziesięciu, a czasami nawet kilkuset tysięcy złotych. Prosimy o rozwagę. Docierające do nas sygnały prowadzą do wniosku, że spółka zaprzestała wypłat zysków, a także odmawia zwrotu wpłaconych przez inwestorów wkładów własnych.

MONEY PROGRES – jak wyglądał mechanizm działania

Spółka zachęcała inwestorów do inwestowania pieniędzy w ich działalność. Mechanizm działania polegał na gromadzeniu środków finansowych od osób fizycznych, które to środki następnie miały być pożyczane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Spółka obiecywała swoim inwestorom wysokie zwroty na poziomie 8% w skali miesiąca (sic!). Przykładowo inwestując 20.000 zł mogliśmy liczyć na zysk w wysokości 1.600 zł miesięcznie. Zawrotne kwoty niedostępne na rynku. Dla porównania, według rankingu lokat, banki oferują oprocentowanie w wysokości 3% w skali roku (co w obecnych realiach i tak należy uznać za dobrą ofertę). Mówiąc wprost – oferowane przez MONEY PROGRES zyski były nierealne do osiągnięcia.

Niemniej jednak Klienci raportują nam, że w pierwszym okresie spółka wypłacała tak wysokie zyski. Inwestycje były krótkie – dwumiesięczne. Po tym wstępnym okresie, po otrzymaniu zysków, a tym samym naocznym potwierdzeniu, że spółka jest rzetelna, Klient zostawiał pieniądze na dalszy okres. Później zyski się kończyły, a sam kapitał zniknął.

Niebezpiecznie przypomina nam to lokowanie swojego kapitału w złoto, które skończyło się dla Klientów ogromnymi stratami finansowymi.

Obecnie w przestrzeni Internetu znaleźć można opinie setek niezadowolonych Klientów z całej Polski. Polecamy w szczególności opinie wyrażane na portalu gowork, które oddają sedno i skalę problemu: https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,23970794.

 

MONEY PROGRES niepokojące sygnały

Na początku listopada Klienci otrzymali SMS z wiadomością, że spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Informacja tej treści została również podana na stronie internetowej firmy: https://www.money-progres.pl/. Na wypadek, gdyby witryna zniknęła zabezpieczyliśmy ją. Jak wynika z oświadczenia postępowanie ma toczyć się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy pod sygn. akt: X Gu 998/19.

MONEY PROGRES

Należy zaznaczyć, że w Krajowym Rejestrze Sądowym na chwilę obecną nie ma jeszcze żadnych wpisów dotyczących postępowania upadłościowego. Można się zatem domyślać, że postępowanie jest na etapie wstępnym – Sąd nie ogłosił jeszcze upadłości, a dopiero rozpoznaje wniosek spółki MONEY PROGRES. Dlatego też w oświadczeniu zawarto nieścisłą informację jakoby wierzytelności należało składać do tego postępowania upadłościowego – to nie ten etap sprawy. Sąd jeszcze nie zdecydował, czy spółka ma zdolność upadłościową.

Obecnie wierzyciele powinni zatem działać na własną rękę – wzywając MONEY PROGRES do zapłaty, występując do sądu o zapłatę lub składając stosowne zawiadomienia.

Z naszych informacji wynika, że wielu Klientów zdecydowało się na złożenie zawiadomień na policję lub prokuraturę o możliwości popełnienia na ich szkodę przestępstwa.

Pytanie na ile w obecnych realiach spółka będzie w stanie realizować swoje zobowiązania. Wydaje się, że jest mało prawdopodobne, aby Klienci otrzymali zwrot wpłaconego kapitału choćby w części.

Będziemy monitorowali sytuację. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi prosimy o kontakt, a także o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych.

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach. (wymagane)

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ENTROPIA (ul. Kopernika 6, 43-600 Jaworzno). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.