Oświadczenie spółki ClickQuickNow sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie spółki ClickQuickNow sp. z o.o., otrzymane w związku z publikacją tekstu o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: