aml biuro rachunkowe

biuro rachunkowe AML

Biuro rachunkowe AML

Ustawa AML wprowadza szereg nowych obowiązków dla biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


nowe obowiązki biur rachunkowych

Nowe obowiązki biur rachunkowych

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze zmianą przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018, poz. 723 z późn. zm.). znowelizowane przepisy nałożyły szereg obowiązków na dużą część instytucji finansowych…