rodo a mierzenie temperatury

pomiar temperatury a RODO

Pomiar temperatury a RODO

Temat: Pomiar temperatury a RODO Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołała duże zamieszanie w związku z możliwymi działaniami prewencyjnymi podejmowanymi przez pracodawców przede wszystkim wobec pracowników, ale także wobec oraz innych osób. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny…