udostępniłem numery swojej karty płatniczej do internetu